Miniclip.com is de grootste online games site ter wereld met meer dan 750 spelletjes (zowel multiplayer, singleplayer als RPG games). Elke week worden er nieuwe games toegevoegd.
Spele.nl, de spelletjes-site voor de leukste online games. Spele.be heeft een enorm aanbod van gratis online spelletjes. Zo bieden wij: Mario spelletjes, Angry Birds, poker games, restaurant spelletjes, schiet spellen, voetbal spelletjes, race spelletjes en veel meer online games!
Spelenderwijs leren rekenen en logisch nadenken, via arcade-like games. Studenten leren op een leuke en spannende manier snel nadenken en antwoorden en krijgen onmiddelijk feedback. De studenten kunnen tegen mekaar spelen of tegen andere spelers. Probeer zeker 's het grand-prix racegame.
Leuke versie van het spelletje Memory met de lieve figuurtjes van Jijislief.nl !
Contre Jour vervaagt de grens tussen games en interactieve kunst en verwelkomt je in een angstaanjagende wereld die door licht en duisternis wordt vormgegeven.
Gebruik je vinger om het landschap te veranderen en het geheimzinnige wezen Petit in veiligheid te brengen.
Hier kunt u uw favoriet Denksportpuzzels online spelen : cryptogrammen, kruiswoordraadsels, woordzoekers en sudoku's.